سمینار آموزشی “گردشگری خوراک” به همت آکادمی گردشگری و هتلداری “رادسفر” در ساری برگزار شد