کارگاه تایپوگرافی شمال کشور، در مازندران پایان گرفت

مرحله آموزشی کارگاه تایپوگرافی « اسما الحسنی» منطقه شمال کشور با حضور «محمد صابر شیخ رضایی» در حوزه هنری مازندران ب پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی حوزه هنری مازندران در این نشست کارگاهی دو روزه که در فضایی عملی و با حضور «محمد صابر شیخ رضایی» تایپوگرافی به عنوان یکی از انواع آثار گرافیکی به لحاظ فنی و تاریخچه ای مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه حضار با موضوع اسماالحسنی به خلق اثر پرداختند و فرصت یافتند آثار خود را ادامه دهند تا در روز دوم با نظارت «شیخ رضایی» تکمیل کنند.
این برنامه جهت تولید اثر و حضور در شانزدهمین جشنواره طراحی پوستر اسما الحسنی با حضور هنرمندان 7 استان اردبیل،گیلان، مازندران، گلستان، خراسان رضوی، سمنان و قزوین برگزار شد.