کارگاه تخصصی عروسک سازی با حضور استاد منیر مولوی زاده در مرکز آموزش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مازندران – ساری. این کارگاه به بررسی تکنیک های ساخت عروسک و عروسک گردانی پرداخت.