کارگاه تولید سنتی “زغال” در پل سفید شهرستان سوادکوه

عکاس(حوا احمدی) خبرگزاری مهر

 

تولید زغال از گذشته در کوره‌های سنتی صورت می‌گرفت و تولید کننده با سوزاندن چوب درختان طی مراحل خاص زغال مصرفی جامعه را تولید کرده و وارد بازار می‌کرد.

در روش سنتی چوب را در داخل کوره‌ای در بسته قرار می‌دهند و سپس آتش می‌زنند و پس از تبدیل شدن چوب‌ها به زغال، زغال‌ها جمع‌آوری شده و مصرف می‌شوند.

آقای حسینی حدود ۲۰ سال می‌باشد که کارگاه زغال را در پل سفید احداث کرده و با چند کارگر مشغول به فعالیت در این زمینه می‌باشد.