کارگاه تولید ماسک، گان و لباس ضدعفونی در قائم شهر

کارگاه تولید انواع ماسک، گان و لباس ضدعفونی در مرکز فنی و حرفه‌ای قائم شهر زیر نظر مجمع خیرین سلامت این شهرستان، ملزومات مورد نیاز کادر پزشکی را تولید می‌ کنند.