سمینار آموزشی گردشگری کودک با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران به همت موسسه آموزش گردشگری رادسفر در ساری برگزار شد.