کارگاه آشنایی علمی و عملی با انواع ماساژ ویژه بانوان با حضور دکتر حسین طاووسی دبیر فدراسیون ورزش های همگانی و روهام ابوطالبی نماینده انجمن پزشکان ورزشی ایران در استان مازندران در ساری برگزار شد.

این کارگاه یک روزه با تدریس عاطفه نوروزی -کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی و با اعطای گواهینامه دو زبانه از انجمن پزشکان ورزشی ایران در آکادمی یوگا مازندران برگزار شد .