کاشت گندم به جای کلزا در شرق مازندران

عکاس(مصطفی شانچی) خبرگزاری ایسنا

کشت کلزا در مازندران در پاییز ۹۹ کاهش محسوسی داشت. از حدود ۴۶۰ هزار هکتار زمین مرغوب کشاورزی در این استان، فقط ۹۰۰۰ هکتار زیر کشت پاییزه دانه‌های روغنی کلزا رفته که تقریبا نصف رقم سال گذشته است؛ به جای کلزا در بیشتر این زمین‌ها گندم  کشت شده است.
عدم تمایل کشاورزان به کاشت کلزا، تنوع دادن به زمین و کاهش بارش باران در سال جاری از مهم‌ترین دلایل کاهش کشت این دانه روغنی استراتژیک اقتصادی در منطقه نام برده شده است. از سوی دیگر پایین بودن نرخ قیمت تضمینی دولت جهت خرید دانه‌های روغنی  در سالهای اخیر از مهم‌ترین دلایل کاهش کاشت کلزا بوده است و کاشت گندم و یا کشت نوبت دوم برنج برای کشاورزان صرفه اقتصادی بیشتری داشته است. در حال حاضر کمتر از ۲۰ درصد نیاز کشور روغن  تولید می‌شود و ســالانه  حدود چهار میلیارد دلار  ارز به واردات روغــن خــام، کنجاله و ســویا اختصاص می‌یابد؛ علاوه بر آن تامین کنجالــه دام، وابســته بــه دانه‌های روغنی اســت کــه اگر صورت نگیرد باید سالانه سه تا چهار میلیــون تن علوفه برای تولید مرغ، تخم مرغ و گوشــت وارد کنیم. با این حال افزایش سه برابری قیمت نسبت به خرید تضمینی برای کشاورزانی که کلزا کاشته‌اند می‌تواند رشد چشمگیر زمینهای زیرکشت کلزا در مازندران  در پاییز را به دنبال داشته باشد.