نجات شمشادهای خزری

به منظور نجات گونه ارزشمند شمشاد هيركاني درنظر است حدود 20 هزار اصله نهال به مركز بذر جنگلی خزر در “كلوده” محمودآباد از استان‌های شمالي كشور انتقال داده شود كه تاكنون حدود 15 هزار اصله انتقال و با نظارت كارشناسان دفتر جنگل‌كاری ،پارك‌ها و ذخيره گاه‌های جنگلی سازمان جنگل‌ها به عنوان باغ بذرو مراقبت ويژه نگهداري و كاشت می‌شود گونه شمشاد براثر بيماری “بلايت” وآفت “شب پره شمشاد” در حال انقراض است و كارشناسان درصدند با كاشت اين نهال ها گامي در جهت حفظ اين گونه با ارزش بردارند .

از آنجا كه مناطق جنگلي آلوده به اين بيماري و آفت مي باشد ، اين نهال ها در سطح دو هكتاردرپناه درختان كشت می شود .

توليد هر اصله نهال 2500تومان هزينه دارد.مركز بذر جنگلی خزر كلوده محمودآباد 160 هكتار مساحت دارد.