“کرم ابریشم باف” بلای جان جنگل های شرق مازندران

عکاس ( مهدی محبی پور) خبرگزاری میزان
شدت افزایش دمای هوا در جنگل‌های شرق مازندران و اثرگذاری آن بر خاک سبب شیوع آفتی به نام «پروانه ابریشم‌باف ناجور» شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که برگ درختان این مناطق علاوه بر هجوم این آفت، در حال خزان زودهنگام هستند.