به مناسبت هفته دفاع مقدس مسابقه کشتی لوچو جام شهید شاکری در مجتمع فرهنگی ورزشی این شهید در کلاگرمحله شهرستان جویبار برگزار شد.