IMAG4136 IMAG4137 IMAG4138 IMAG4139 IMAG4141 IMAG4142 IMAG4143 IMAG4144 IMAG4145 IMAG4146 IMAG4147 IMAG4149 IMAG4152 IMAG4156 IMAG4157 IMAG4158 IMAG4159 IMAG4160 IMAG4161 IMAG4162 IMAG4168 IMAG4176 IMAG4183 IMAG4185 IMAG4186 IMAG4188 IMAG4191

از دستگیری باند سارقان خودرو تا تحویل اموال مسروقه به مالباختگان

جمعه ۹ اسفند، مصلی آمل علاوه بر نمازگزاران جمعه، پذیرای اموال مسروقه شهروندان آملی و شهرهای هم جوار آن بود. این اموال چندی پیش به همت نیروی انتظامی و پلیس آگاهی آمل کشف و به زودی به مالباختگان باز می گردند. ۷ نفر از اعضای باند سارقان، طی دو هفته عملیات اطلاعاتی و تجسس شناسایی و دستگیر شدند و بقیه اعضای باند نیز در مراحل بازجویی شناسایی و در آینده نزدیک دستگیر خواهند شد.از این باند بیش از ۱۵ دستگاه خودرو و ۴۰ فقره قطعات آن کشف و پس از بررسی های دقیق به مالباختگان باز می گردد. حوزه فعالیت سارقان شهر آمل و شهرهای هم جوار آن همچون بابل، بابلسر، فریدونکنار و چمستان بود .اموال مسروقه شامل خودرو، قطعات آن و وسایل موجود در خودرو های مسروقه می شود. این باند خوودرو هایی را هدف قرار می دادند که یا فاقد سیستم ایمنی بوده و یا به صورت روشن رها می شدند. با همت نیروی انتظامی، پس از ۲۱ روز از زمان مراجعه من به کلانتری ۱۳ آمل و صورت جلسه سرقت، از کلانتری اطلاع دادند که برای شناسایی خودرو به آنجا مراجعه کنم.