کنسرت نوروزی بهنام بانی در سالن اریکه آریایی آمل برگزار شد