کنسرت تابستانی “رضا بهرام” در سینما سپهر ساری برگزار شد