اجرای زنده موسیقی پاپ توسط “رضا بهرام” خواننده جوان کشور در محمودآباد برگزار شد.