کنسرت علیرضا طلیسچی

 کنسرت علیرضا طلیسچی در سینما سپهر ساری برگزار شد.