اجرای زنده محسن یگانه یکی از خوانندگان جوان و محبوب پاپ کشور به همت موسسه فرهنگی مهرآوا در سینما سپهر ساری برگزار شد.