کنسرت “رضا بهرام” خواننده پاپ کشور در سالن اریکه آریایی آمل برگزار شد