اجرای زنده گروه موسیقی آه آتشین به سرپرستی آرش موسوی و خوانندگی مهدی شجاعی پارسا در سالن سلمان هراتی اداره ارشاد ساری برگزار شد