شهر كياسر در 70 كيلومتري جنوب شرقی شهر ساری، در دره‌ای كه از سه طرف با کوه احاطه شده و تنها قسمت شمال غربی آن به دشت كياسر متصل است، در ارتفاع 1378 متری از سطح دريا واقع شده است. این شهر در تابستان آب و هوای معتدل و در فصل زمستان دارای آب و هوای بسيار سرد است.

در سال1372 هجری شمسی كياسر به شهر تبديل شد. این شهر در گذشته رونق بسياری داشته و مركز عمده تجاری و علمی منطقه به شمار می ‌رفت. بخش چهاردانگه، به مرکزیت شهر کیاسر ، دارای یک شهرک صنعتی است که کارخانه مازند سیکلت در آن فعال است و بخشی از اقتصاد این منطقه را پوشش می‌دهد.

سه منطقه ویژه گردشگری در بخش چهاردانگه نظیر باداب سورت در دهستان پشتکوه، دریاچه میانشه در دهستان گرماب و دریاچه الندان در دهستان چهاردانگه این منطقه را به یکی از نقاط گردشگری ایران تبدیل کرده است و به تَبَعِ آن بخش دیگری از اقتصاد این منطقه را شامل می‌شود.