گام‌های آرام “پاييز” در جنگل های کوهستانی غرب مازندران

عکاس(غلامرضا شمس ناتری) خبرگزاری فارس مازندران

 

در مناطق مختلف مازندران هر يک از فصل‌های سال دارای نام‌های سنتی ديلمی خاص خود هستند كه بر حسب روش روزمره معيشتی قديم با فصل‌های كشت و كار و كوچ دام در منطقه كاملاً تناسب داشته است. در تقويم سنتی اين ماه‌ها و فصل‌ها به ضرورت با تقويم رسمی جديد مطابقت نداشته، به عنوان مثال نزرما در تقويم سنتي، ماه اول فصل تابستان است كه ۵/۴ ماه ديرتر از نوروز رسمی بهار است. گاهشماری ماه‌های‌ سال در تقويم سنتی این همان اصطلاح ماه‌های گالشی است و براي چوپانان منطقه بيشتر كاربرد دارد.
گرچه هنوز فصل تابستان به خط پايان نرسيد اما در مناطق كوهستانی از هم اكنون درختان رنگ پاييزی به خود گرفتند و از قديم الايام شهريور برای كوهستان‌نشينان و گالشی آغاز پاييز است . در پهنای طبيعت كوهستان درختان پيش از جنگل‌های جلگه‌ای پذيرای پاييز می‌شوند و از آن سو در بهار ديرتر به برگ می‌نشينند .
به دامداران کوه‌نشین گیلک و مازندرانی که در دامنه‌های شمالی رشته‌کوه البرز در استان‌های ساحلی دریای کاسپین زندگی می‌کنند “گالِش” گفته می‌شود.