اردوی راهیان نور منطقه عملیاتی منافقین کوردل در جنگل های شمال ,با محوریت شهرستان قائمشهر و گرامیداشت شهدای ترور جبهه شمال با حضور اساتید بسیجی دانشگاه های سراسر استان برگزار به همت سازمان بسیج اساتید در روستای قادیکلای بزرگ قائم شهربرگزار گردید