مراسم دسته روی ایام فاطمیه و هفتمین روز شهادت سردار سپهبدسلیمانی در شهرهای قائم شهر،محمودآباد و گلوگاه برگزار شد.