گردهمایی بصیرتی بسیج دانشجویی خواهران مازندران در ساری

عکاس (زینب ذبیحی ) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران

 

گردهمایی بصیرتی فرماندهان و مسئولین خواهر مراکز و نهادهای بسیج دانشجویی استان مازندران با حضور دکتر مهاجری عضو هیئت علمی دانشگاه در ساری برگزار شد