گردهمایی فصلی توان‌افزایی شاعران و ستایشگران اهل بیت(ع) با سخنرانی حاج جواد حیدری در ساری

گردهمایی فصلی توان افزایی دانش تخصصی شاعران و ستایشگران اهل بیت در آستانه ی فاطمیه در ساری برگزار شد.