‌ استقبال مازندرانی ها از طرح فاصله اجتماعی در روز طبیعت

طی بازدید از جاده‌های استان و مناطق گردشگری و تفریحی و سواحل بصورت زمینی و با بالگرد، مردم مازندان از در اجرای طرح فاصله اجتماعی مشارکت کامل داشتند و در طبیعت و اماکن‌های گردشگری و تفریحی حضور نیافتند.

وی از همه مازندرانی‌ها که امروز قوانین نیروی انتظامی و طرح فاصله‌گذاری اجتماعی را رعایت کردند قدردانی کرد.