یادواره شهدای ورزشکار خیابان ملت ساری با محوریت شهید ورزشکار “خیام اسدی” با حضور مسولین استانی و شهرستانی در حسینیه تویه درواری ها برگزار شد