بر اثر سیل اخیر در استان مازندران روستا‌های شهر کیاکلا به شدت آسیب دیده و خانه‌های روستایی دچار خسارات جدی شده است.
یک هفته از سیل در استان مازندران و شهرستان سیمرغ می‌گذرد و شاهد حضور نهادها و دستگاه‌های امدادرسان به مردم منطقه سیل‌زده سیمرغ هستیم.