مرحله دوم نهضت کمک مومنانه شهرستان ساری با حضور صادقی جانشین سپاه مرکز استان و مدیران آموزش و پرورش استان با توزیع 2هزار بسته کمک تحصیلی و کمک معیشتی با رمز عملیات یا ابا عبدالله حسین (ع) در سالن ورزشی سپاه شهرستنان ساری برگزار شد.