امروز : شنبه 14 تیر 1399
بازدید معاون وزیر ازاماکن ورزشی خسارت دیده در سیل مازندران

بازدید معاون وزیر ازاماکن ورزشی خسارت دیده در سیل مازندران

منبع روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان
مراسم گلریزان ویژه مردم مظلوم یمن در ساری

مراسم گلریزان ویژه مردم مظلوم یمن در ساری

منبع روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان
مراسم افتتاح سالن ورزشی منطقه امت آباد آمل

مراسم افتتاح سالن ورزشی منطقه امت آباد آمل

عکاس رضا وریجی منبع نسیم ورزش
مراسم تجلیل از روابط عمومی های ورزشی استان مازندران

مراسم تجلیل از روابط عمومی های ورزشی استان مازندران

منبع روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان