امروز : پنجشنبه 3 تیر 1400
افتتاح و کلنگ زنی چندطرح آموزشی در شرق مازندران

افتتاح و کلنگ زنی چندطرح آموزشی در شرق مازندران

عکاس احسان فضلی منبع ایرنا استان
افتتاح سراي صنايع دستي بانوان در ساري

افتتاح سراي صنايع دستي بانوان در ساري

منبع روابط عمومی استانداری مازندران
افتتاح مرکز آزمایشگاهی پلاسمای هسته ای دانش آموزی در نکا

افتتاح مرکز آزمایشگاهی پلاسمای هسته ای دانش آموزی در نکا

منبع روابط عمومی استانداری مازندران
افتتاح نمایشگاه توانمندی های بانوان مازندران در ساری

افتتاح نمایشگاه توانمندی های بانوان مازندران در ساری

منبع روابط عمومی استانداری مازندران
افتتاح شرکت سیم آبدیده بشل سوادكوه با حضور معاون وزير

افتتاح شرکت سیم آبدیده بشل سوادكوه با حضور معاون وزير

منبع روابط عمومی استانداری مازندران