امروز : جمعه 9 اسفند 1398
بازدید استاندار از سازمان دانش آموزی استان مازندران

بازدید استاندار از سازمان دانش آموزی استان مازندران

منبع روابط عمومی استانداری - پانا
بازدید استاندار از محل فرو ریختن پل نوشهر در سیل

بازدید استاندار از محل فرو ریختن پل نوشهر در سیل

عکاس غلامرضا شمس منبع فارس استان
بازدید استاندار و معاون وزارت ورزش از دو پروژه ورزشي ساري

بازدید استاندار و معاون وزارت ورزش از دو پروژه ورزشي ساري

منبع روابط عمومی ادره کل ورزش استان