امروز : پنجشنبه 26 تیر 1399
بازدید وزیر صمت از واحدهای تولیدی شرق مازندران

بازدید وزیر صمت از واحدهای تولیدی شرق مازندران

عکاس احسان فضلی منبع ایرناساری
بازدید وزیر صنعت از واحد های تولیدی غرب مازندران

بازدید وزیر صنعت از واحد های تولیدی غرب مازندران

عکاس محمد اکبرموسوی منبع ایرناساری
بازدید وزیر صنعت از مناطق سیل زده غرب مازندران