امروز : دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸
بازسازی واقعه غدیر خم در ساری

بازسازی واقعه غدیر خم در ساری

عکاس زینب ذبیحی منبع خزرنما
بازسازی واقعه غدیر خم نوشهر

بازسازی واقعه غدیر خم نوشهر

عکاس غلامرضا شمس منبع فارس استان
بازسازی واقعه غدیر خم در سوادکوه شمالی

بازسازی واقعه غدیر خم در سوادکوه شمالی

عکاس دریافتی منبع خزرنما
بازسازی واقعه غدیر خم در سیمرغ

بازسازی واقعه غدیر خم در سیمرغ

عکاس قلی نیا منبع سیمرغ ما