امروز : شنبه 14 تیر 1399
بازسازی واقعه غدیر خم در ساری

بازسازی واقعه غدیر خم در ساری

عکاس زینب ذبیحی منبع خزرنما
بازسازی واقعه غدیر خم نوشهر

بازسازی واقعه غدیر خم نوشهر

عکاس غلامرضا شمس منبع فارس استان
بازسازی واقعه غدیر خم در سوادکوه شمالی

بازسازی واقعه غدیر خم در سوادکوه شمالی

عکاس دریافتی منبع خزرنما
بازسازی واقعه غدیر خم در سیمرغ

بازسازی واقعه غدیر خم در سیمرغ

عکاس قلی نیا منبع سیمرغ ما