امروز : دوشنبه 28 بهمن 1398
افتتاح نیروگاه 460 مگاواتی با حضور وزیر نیرو در نوشهر

افتتاح نیروگاه 460 مگاواتی با حضور وزیر نیرو در نوشهر

عکاس محمد اکبر موسوی منبع ایرناساری