امروز : شنبه 9 بهمن 1400
برداشت و فرآوری نیشکر در قائم شهر و بهنمیر

برداشت و فرآوری نیشکر در قائم شهر و بهنمیر

عکاس مهدی محبی پور منبع میزان
کشت و فرآوری نیشکر و شکر سرخ در بابلسر

کشت و فرآوری نیشکر و شکر سرخ در بابلسر

عکاس معصومه جعفری منبع مهر
برداشت نیشکر در روستاهای قائم‌شهر

برداشت نیشکر در روستاهای قائم‌شهر

عکاس محمد سلطانی منبع بلاغ