امروز : دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
بازدید نخبگان فرهنگی از پروژه های عمرانی شهرداری ساری

بازدید نخبگان فرهنگی از پروژه های عمرانی شهرداری ساری

عکاس محسن هدایتی منبع خزرنما
بازدید مدیرکل اوقاف استان از بوستان ولایت ساری

بازدید مدیرکل اوقاف استان از بوستان ولایت ساری

عکاس دریافتی منبع خزرنما
بازدید دامادی و عبوری از مراحل پیشرفت پروژه های عمرانی ساری

بازدید دامادی و عبوری از مراحل پیشرفت پروژه های عمرانی ساری

عکاس منوچهر عبدالله زاده منبع خزرنما