امروز : دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸
نشست خبری مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران
نشست خبری مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری مازندران

نشست خبری مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری مازندران

عکاس ابراهیم فلاح منبع خزرنما
نشست خبری مدیرکل شیلات مازندران در استانداری

نشست خبری مدیرکل شیلات مازندران در استانداری

عکاس ابراهیم فلاح منبع خزرنما
نشست خبری رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در مازندران

نشست خبری رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در مازندران

عکاس سارا غضنفری- ابراهیم فلاح
نشست خبری “غفاری”مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران

نشست خبری “غفاری”مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران

عکاس ابراهیم فلاح منبع خزرنما