امروز : یکشنبه 19 اردیبهشت 1400
تشییع خودرویی شهیدهای گمنام دفاع مقدس در ساری

تشییع خودرویی شهیدهای گمنام دفاع مقدس در ساری

عکاس فرشید سگار منبع خزرنما