امروز : شنبه 10 اسفند 1398
اختتامیه نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش در بابل

اختتامیه نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش در بابل

منبع مازندرانه-مهر- فستیوال وارش
نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش در بابل

نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش در بابل

عکاس کیوان یوسف پوری منبع صداو سیما