امروز : جمعه 8 اسفند 1399
جلسه ستاد عالی ورزش استان مازندران

جلسه ستاد عالی ورزش استان مازندران

منبع روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان
افتتاح نخستین خانه ووشوی مازندران در کوتنای قائمشهر

افتتاح نخستین خانه ووشوی مازندران در کوتنای قائمشهر

منبع روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان
برنامه های روز دوم هفته تربیت بدنی و ورزش در مازندران

برنامه های روز دوم هفته تربیت بدنی و ورزش در مازندران

منبع رووابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان
آغاز برنامه های هفته تربیت بدنی و ورزش استان مازندران

آغاز برنامه های هفته تربیت بدنی و ورزش استان مازندران

منبع روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان
دیدار مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با شهردار ساری