امروز : دوشنبه 11 اسفند 1399
رونمایی ازکتاب”من می آیم” سردارشهید منصور نبوی درساری
کارگاه تخصصی عکاسی مستند در حوزه هنری مازندران

کارگاه تخصصی عکاسی مستند در حوزه هنری مازندران

عکاس ابراهیم فلاح منبع آوای خزر
عصرشعر و سرود نغمه های دفاع در حوزه هنری مازندران

عصرشعر و سرود نغمه های دفاع در حوزه هنری مازندران

عکاس زینب ذبیحی منبع خزرنما
هم نشینی با اهالی سینما در حوزه هنری مازندران

هم نشینی با اهالی سینما در حوزه هنری مازندران

عکاس دریافتی منبع خزرنما
نشست خبری مدیر امور سینمایی حوزه هنری مازندران

نشست خبری مدیر امور سینمایی حوزه هنری مازندران

عکاس ابراهیم فلاح منبع خزرنما