امروز : جمعه ۱ آذر ۱۳۹۸
خسارات سیل به شهر و روستاهای گلوگاه

خسارات سیل به شهر و روستاهای گلوگاه

منبع ایسنا- ایرنا- تسنیم