امروز : سه شنبه 4 آذر 1399
تقدیر از برگزیدگان جشنواره فشارخون و رسانه مازندران

تقدیر از برگزیدگان جشنواره فشارخون و رسانه مازندران

عکاس ابراهیم فلاح منبع خزرنما
بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان‌های نوشهر و چالوس

بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان‌های نوشهر و چالوس

عکاس سورنا بینایی منبع شبستان
جشن فارغ التحصیلی دانشجویان پیراپزشکی ساری

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان پیراپزشکی ساری

عکاس سارا غضنفری-فاطمه فرض الله زاده
جشن روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی مازندران

جشن روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی مازندران

عکاس محمد سلطانی منبع بلاغ