امروز : جمعه 22 فروردین 1399
ششمین همایش روز جهانی غذا در دانشگاه کشاورزی ساری

ششمین همایش روز جهانی غذا در دانشگاه کشاورزی ساری

عکاس ابراهیم فلاح منبع خزرنما
مراسم روز دانشجو در دانشگاه علوم کشاورزی ساری

مراسم روز دانشجو در دانشگاه علوم کشاورزی ساری

عکاس معصومه جعفری منبع فارس استان
ویژه برنامه دامان آسمانی در دانشگاه علوم کشاورزی ساری
افتتاح شبکه آزمایشگاههای علمی ایران در دانشگاه کشاورزی ساری

افتتاح شبکه آزمایشگاههای علمی ایران در دانشگاه کشاورزی ساری

منبع روابط عمومی دانشگاه کشاورزی ساری
سالروز وحدت حوزه و دانشگاه در دانشگاه کشاورزی ساری

سالروز وحدت حوزه و دانشگاه در دانشگاه کشاورزی ساری

منبع روابط عمومی دانشگاه کشاورزی ساری
تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

منبع روابط عمومی دانشگاه کشاورزی ساری