امروز : دوشنبه 4 مرداد 1400
مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بهزیستی استان مازندران

مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بهزیستی استان مازندران

عکاس محسن هدایتی منبع خزرنما
نشست خبری دکتر جمال باقری عضو شورای شهر ساری

نشست خبری دکتر جمال باقری عضو شورای شهر ساری

عکاس ابراهیم فلاح منبع خزرنما
همایش اوتیسم در سالن ارشاد ساری

همایش اوتیسم در سالن ارشاد ساری

عکاس عرفان غفوری منبع خبرساری