امروز : یکشنبه 15 تیر 1399
کنفرانس خبری در استانداری مازندران (ضدکرونا-100)

کنفرانس خبری در استانداری مازندران (ضدکرونا-100)

عکاس محسن هدایتی منبع خزرنما
تقدیر از برگزیدگان جشنواره فشارخون و رسانه مازندران

تقدیر از برگزیدگان جشنواره فشارخون و رسانه مازندران

عکاس ابراهیم فلاح منبع خزرنما
بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان‌های نوشهر و چالوس

بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان‌های نوشهر و چالوس

عکاس سورنا بینایی منبع شبستان
نشست خبری موسوی- رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران

نشست خبری موسوی- رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران

عکاس محسن هدایتی منبع خزرنما