امروز : چهارشنبه 10 آذر 1400
بازدید استاندار مازندران از خانه دانش آموزی بزرگمهر در آمل
نشست خبری “گوهردهی” مدیرکل بهزیستی استان مازندران

نشست خبری “گوهردهی” مدیرکل بهزیستی استان مازندران

عکاس محمد مهدی زلیکانی منبع خزرنما
مانور سراسری اورژانس اجتماعی بهزیستی مازندران

مانور سراسری اورژانس اجتماعی بهزیستی مازندران

عکاس محمدمهدی زلیکانی منبع خزرنما
مانور اورژانس اجتماعی به مناسبت آغاز هفته بهزیستی در ساری