امروز : پنجشنبه 14 فروردین 1399
رزمایش دفاع بیولوژیک و عملیات پاکسازی در ساری(ضدکرونا-84)

رزمایش دفاع بیولوژیک و عملیات پاکسازی در ساری(ضدکرونا-84)

منبع خزرنما- صداو سیما - فارس-بلاغ