امروز : جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸
ورزش صبحگاهی کارکنان دولت در پارک شهرداری ساری

ورزش صبحگاهی کارکنان دولت در پارک شهرداری ساری

عکاس زینب ذبیحی منبع خزرنما
مراسم افتتاحیه مسابقات چوگو قهرمانی کشور جام رزین کلاردشت

مراسم افتتاحیه مسابقات چوگو قهرمانی کشور جام رزین کلاردشت

عکاس محسن هدایتی منبع خزرنما
همایش مربیان یوگای هیات ورزش های همگانی در دانشگاه بابلسر

همایش مربیان یوگای هیات ورزش های همگانی در دانشگاه بابلسر

عکاس معصومه جعفری منبع خزرنما
نخستین سیمنار آشنایی با ورزش کراس فیت در ساری

نخستین سیمنار آشنایی با ورزش کراس فیت در ساری

عکاس دریافتی منبع خزرنما